Làm bảng hiệu

Truyền thông là gì? Liệu bạn đã dùng nó hiệu quả

Truyền thông là gì? Liệu bạn đã dùng nó hiệu quả

Truyền thông theo tiếng Latin tức là “chia sẻ”. Là quá trình gửi và nhận các thông điệp thông qua lời nói hoặc một số cách thức khác. Bao gồm lời nói, hoặc giao tiếp bằng miệng; chữ viết, biểu diễn bằng đồ họa (như infographics, bản đồ, biểu đồ), các dấu hiệu, tín hiệu và hành vi. Nói một cách đơn giản hơn, truyền thông được cho là “sự sáng tạo và trao đổi ý nghĩa”. Một cách đơn giản hơn được định nghĩa như là quá trình trao đổi thông tin từ nơi này đến nơi khác. Quá trình trao đổi thông tin này có thể được thực hiện theo nhiều cách khác nhau

Các yếu tố quan trọng của truyền thông

Có 3 yếu tố cần thiết để thực hiện việc truyền thông, tức người gửi, phương tiện và người nhận. Người gửi là người liên quan quan nhiều nhất với sự hiểu biết đầy đủ về những gì mà người đó muốn truyền tải. Nói một cách khác, người nhận không cần biết gì nhiều về những gì người gửi và mục đích thông tin mà người gửi muốn truyền đạt.

Các giai đoạn truyền thông

Nói một cách kỹ thuật, truyền thông là quá trình được phân tách làm 3 giai đoạn. Bao gồm suy nghĩ, mã hóa và giải mã. Việc suy nghĩ là đối tượng thông tin tồn tại trong đầu người gửi. Khi người gửi truyền đạt thông tin trong đầu của họ, những ý tưởng đó sẽ được thông qua lời nói hoặc chữ viết, nó được xem như là mã hóa. Được coi như cách bảo vệ thông tin từ người gửi. Và khi thông điệp được nhận, người nhận đọc và hiểu nó. Và người nhận có thể dịch các thông tin này sang một cách dễ hiểu hơn. Đây được gọi là quá trình giải mã. Và cuối cùng khi người nhân hiểu rõ ràng các thông tin được gửi đến, một quá trình truyền thông kết thúc tại đây.

Truyền thông có thể là quá trình một chiều hoặc hai chiều. Khi thông tin được gửi bởi người gửi và được nhận bởi người nhận, điều này co biết việc hoàn thành quá tình truyền thông một chiều. Không cần thiết việc người nhận phải phản hồi tới người gửi, nhưng nếu người nhận tạo một thông điệp để phản hồi lại thông điệp từ người gửi, khi đó truyền thông trở thành quá tình hai chiều. Nội dung media là một ví dụ về truyền thông một chiều, mà người nhận không được yêu cầu để phản hồi lại, nghĩa là người đó chỉ nhận thông tin.